ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО "А.Стамболийски" - гр.Плевен

Уважаеми родители,

скъпи бивши, настоящи и бъдещи ученици,

Обръщам се към Вас със съзнанието за голямата отговорност да ръководя НАШЕТО УЧИЛИЩЕ, носещо мъдростта и опита на 126 годишното си съществуване и устрема към бъдещето.

Всеки, докоснал се дори за малко до училището ни, го носи в сърцето си за цял живот. В продължение на  години тук са се обучавали много млади хора, реализирали  се в едни от най-благородните професии – тези, свързани със земята и виното.

В училището ни са работили и работят висококвалифицирани преподаватели, даващи солидна общообразователна и професионална подготовка. В центъра на работата на целия екип на гимназията ни са УЧЕНИЦИТЕ. Те са смисълът на усилията ни и нашето лице пред обществото. Ние сме щастливи от всеки техен успех, защото той е олицетворение на притчата „Каквото посееш, това ще пожънеш !”

Уважаеми родители, живеем в свят, пълен с предизвикателства, промените се случват все по-често в живота ни. Подавам Ви ръка – заедно да отговорим на трудностите на съвремието ни ! Доверете ни се, насочвайки децата си в правилната  посока за тяхното бъдеще. Ние ще работим с тях с обич и отговорност !

Скъпи бивши възпитаници, много от това, което можете е усвоено при нас, много от вашите човешки добродетели са формирани при нас. Вие сте нашата жива реклама, нека тя проработи за по-доброто бъдеще на училището ни !

Скъпи настоящи ученици – аз ви вярвам, знам, че вие също. Дайте всичко от себе си, то ще се мултиплицира във ваша полза в бъдеще !

Скъпи бъдещи ученици – очакваме ви ! Нека заедно да сътворим едно малко чудо днес, за да е светло нашето утре !

 инж.агр. дсн Геновева Николова

 директор на ПГЛВ „Александър Стамболийски” – Плевен

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg